Plaatsen buitenbioscoop

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 18-05-2011

Nummer: 11uit03571
Verzenddatum: 11-05-2011
Omschrijving: plaatsen buitenbioscoop op 1 juni 2011, Frans van Beststraat