Pinksterrit

Dit item is gearchiveerd op 07-06-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 25-04-2012

Nummer: 12uit02488
Verzenddatum: 18-04-2012
Omschrijving: Pinksterrit op zondag 27 mei 2012 met braderie in de Dorpsstraat tussen Korteweg en Schafterekker