Perceel Eindhovenseweg 300

Dit item is gearchiveerd op 30-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 18-07-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Nummer: OV 2011.166
Omschrijving: bouwen van een sportgebouw op het perceel Eindhovenseweg 300 te Valkenswaard.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met een zorgvuldige bouwkundige besluitvoering. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 september 2012.