Peperstraat 93

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 01-02-2012

Nummer: OV 2012.017
Datum ontvangst: 18-01-2012
Omschrijving: wijziging op verleende vergunning OV 2011.301 voor het vergroten en veranderen van een woonhuis, Peperstraat 93 - 5554 EH