Peperstraat 93

Dit item is gearchiveerd op 27-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 14-09-2011

Nummer: OV 2011.301
Datum ontvangst: 06-09-2011
Omschrijving: uitbreiden en veranderen woonhuis, Peperstraat 93