Peedijk 24

Dit item is gearchiveerd op 15-08-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 03-07-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Correctie datum terinzagelegging
Datum ontvangst: 07-06-2013
Omschrijving: Veranderen inrichting Stal Astrid van Leeuwen, Peedijk 24 – 5556 VG t.n.v. Stal Astrid van Leeuwen

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 4 juli tot en met 14 augustus 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).