Peedijk 13

Dit item is gearchiveerd op 08-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 27-07-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend:
dat.ontv.: 18-07-2011
omschrijving: Besluit Landbouw milieubeheer aan de Peedijk 13 t.n.v. Mts. Van Houts.

 

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.

 

Desgevraagd kan de melding worden ingezien bij de afdeling Publiekszaken, de Hofnar 15 te Valkenswaard, tijdens de openstellingstijden.