Pastoor Heerkensdreef

Dit item is gearchiveerd op 19-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 01-06-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

  • de parkeerstrook aan de Pastoor Heerkensdreef ter hoogte van huisnummer 22 in te richten als twee busparkeerplaatsen, door middel van het plaatsen van twee borden E08d.

Bovenstaande verkeersmaatregelen overeenkomend met de bij dit besluit behorende tekening.

 

Het besluit ligt van 6 juni 2011 tot en met 18 juli 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.