Pastoor Bolsiusstraat 4

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 01-02-2012

Nummer: OV 2012.018
Datum ontvangst: 25-01-2012
Omschrijving: kappen diverse bomen, Pastoor Bolsiusstraat 4 - 5551 AA