Pastoor Bolsiusstraat 4 - correctie op publicatie 01-02-2012

Dit item is gearchiveerd op 19-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 07-03-2012

Nummer: OV 2012.018
Datum ontvangst: 25-01-2012
Omschrijving: kappen diverse bomen ten behoeve van het project Lage Heide, Pastoor Bolsiusstraat 4 - 5551 TA (correctie op publicatie 01-02-2012)