Past. Heerkensdreef 6

Dit item is gearchiveerd op 20-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 08-08-2012

Nummer: 12uit05287
Datum verzending: 27-07-2012
Omschrijving: wijzigen LS-net (elektriciteitskabel), Past. Heerkensdreef 6 - 5552 BG