Past. Heerkensdreef 14

Dit item is gearchiveerd op 10-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 28-03-2012

Nummer: OV 2012.055
Datum ontvangst: 16-03-2012
Omschrijving: bouwen overkapping sleufsilo, Past. Heerkensdreef 14 - 5552 BG