Past. Bolsiusstraat 1

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 11-01-2012

Nummer: OV 2011.460
Datum ontvangst: 23-12-2011
Omschrijving:  slopen alle opstallen, Past. Bolsiusstraat 1 - 5551 AA