Parallelweg West 46

Dit item is gearchiveerd op 21-06-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 09-05-2012

Nummer: OV 2012.066
Datum ontvangst: 20-04-2012
Omschrijving: aanleggen en in stand houden van een onttrekkingssysteem bestaande uit horizontale drains (incl. putten en waterzuiveringsinstallatie) t.b.v. grondwatersanering, Parallelweg West 46 - 5554 KA