Parallelweg Oost

Dit item is gearchiveerd op 06-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 24-10-2012

Nummer: 12uit07275
Datum verzending: 17-10-2012
Omschrijving: aanleg telecomkabels door BAM Infra, Parallelweg Oost