Parallelweg Oost

Dit item is gearchiveerd op 28-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 15-06-2011

Nummer: 11uit04355
Verzenddatum: 07-06-2011
Omschrijving: aanleg telecomkabels door Volker Wessels Telecom, Parallelweg Oost