Parallelweg Oost

Dit item is gearchiveerd op 21-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 08-06-2011

Nummer: 11uit04126
Datum ontvangst: 26-05-2011
Omschrijving: aanleg telecomkabels door UPC, Parallelweg Oost