Parallelweg Oost 23

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 01-06-2011

Nummer: OV 2009.026
Datum ontvangst: 20-05-2011
Omschrijving: vergroten kantoorpand, Parallelweg Oost 23