Parallelweg Oost 21-23

Dit item is gearchiveerd op 28-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 15-06-2011

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bovengenoemd bestemmingsplan, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 februari 2011, inwerking is getreden en onherroepelijk is geworden op 19 mei 2011.

 

Het bestemmingsplan ligt voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard en is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.