Oude spoorbaantracé

Dit item is gearchiveerd op 06-06-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 24-04-2013

(NL.IMRO.0858.BPspoorbaantrace-ON01)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 25 april 2013 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan 'Oude spoorbaantracé'  (NL.IMRO.0858.BPspoorbaantrace-ON01) ter inzage ligt.

Het Oude spoorbaantracé is momenteel (deels) in gebruik als onverhard wandel-, mountainbike- en ruiterpad. De gemeente Valkenswaard werkt samen met de gemeente Waalre om het fietspad voor woon-werk verkeer over het Oude spoorbaantracé (inclusief een aftakking richting Dommelen) te realiseren. Het fietspad wordt een directe snelle fietsverbinding van circa vijf kilometer lengte, en verbindt Valkenswaard, Dommelen, Waalre en Aalst met Eindhoven.

Voor het aanleggen van het beoogde fietspad is een nieuw bestemmingsplan nodig. De colleges van B en W van de gemeenten Valkenswaard en Waalre hebben besloten het bestemmingsplan gezamenlijk in procedure te brengen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 25 april 2013 gedurende zes weken (tot en met 5 juni 2013) ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tevens ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van het plan, dus tot en met 5 juni 2013, is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083585.