Ooistraat 9

Dit item is gearchiveerd op 13-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 31-10-2012

Nummer: OV 2012.244
Datum ontvangst: 19-10-2012
Omschrijving: plaatsen kozijn, Ooistraat 9 - 5555 KB