Ontwerpbestemmingsplan 'Hoge Akkers'

Dit item is gearchiveerd op 28-03-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 13-02-2013

(NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-ON01) (bekendmaking artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 14 februari 2013 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan 'Hoge Akkers' (NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-ON01) ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Hoge Akkers' omvat de omgeving gelegen ten zuiden van het centrum van Valkenswaard. Het gebied wordt omsloten door de Maastrichterweg, Emmalaan, Bakkerstraat, Europalaan en Zuidelijke Randweg. De begrenzing is afgestemd op de in ontwikkeling zijnde bestemmingsplannen 'Deelshurkse Akkers', 'Centrum' en 'Schaapsloop 2', en op het bestemmingsplan 'Wolberg'. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 14 februari 2013 te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tevens ligt het gedurende zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (dus tot en met 27 maart 2013) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083678.