Ontwerp Wmo-beleidsplan 2015 en verordening ter inzage

Dit item is gearchiveerd op 07-08-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 25-06-2014

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat het Wmo-beleidsplan 2015 en de Wmo-verordening 2015 in concept zijn opgesteld. De inspraakprocedure loopt van 26 juni tot en met 30 juli 2014 (5 weken). De stukken liggen op de volgende locaties ter inzage:

  • gemeentehuis aan De Hofnar 15 in de informatiehoek in de hal
  • de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12
  • het dorpshuis in Borkel en Schaft aan de Dorpsstraat 55 in Borkel
  • Ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal 2 in Dommelen

Het concept Wmo-beleidsplan 2015 en de concept Wmo-verordening 2015 zijn ook te vinden op www.valkenswaard.nl.
In genoemde periode kan iedereen een schriftelijke of mondelinge reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard, ter attentie van Burgemeester en wethouders van Valkenswaard. Voor mondelinge reacties kunt u contact opnemen met mevrouw I. Vos van team ZWO op telefoonnummer (040) 2083444 of per mail op ilse.vos@valkenswaard.nl. Voor meer informatie over het concept Wmo-beleidsplan 2015 en de concept Wmo-verordening 2015, kunt u ook bij haar terecht.

Na de inspraakperiode wordt een verslag gemaakt van de ingekomen reacties en worden deze van commentaar voorzien en betrokken bij het door het college en de gemeenteraad te nemen besluit.