Onttrekking aan openbaarheid

Dit item is gearchiveerd op 19-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten - divers
Publicatiedatum: 01-06-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het volgende besluit genomen:

  • instemmen met raadsvoorstel voor het onttrekken aan de openbaarheid van twee percelen aan de Carolusdreef ter hoogte van huisnummer 146, kadastraal bekend VKW E nummers 3934 en 3935.

 

Het besluit ligt van 6 juni 2011 tot en met 18 juli 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Naar aanleiding van dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.

 

Het indienen van een zienswijze betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.