Onherroepelijk bestemmingsplan 'Rijtuigenmuseum Molenstraat'

Dit item is gearchiveerd op 31-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 16-02-2011

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bovengenoemd bestemmingsplan, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010, onherroepelijk is geworden op 26 januari 2011.

 

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard en is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.