Norbertusdreef 25

Dit item is gearchiveerd op 24-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 12-12-2012

Nummer: SM 2012.281
Datum verzending: 30-11-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende dakplaten van de garage, Norbertusdreef 25 - 5551 BA