Norbertusdreef 23

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 28-11-2012

Nummer: SM 2012.270
Datum verzending: 21-11-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende dakplaten, van de garage, Norbertusdreef 23 - 5551 BA