Norbertusdreef 22

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 12-01-2011

Nummer: OV 2010.338
Datum ontvangst: 27-12-2010
Omschrijving: kappen 4 bomen (Inlandse en Amerikaanse eiken), Norbertusdreef 22