Nadere regels non-profit organisaties 2012

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 17-10-2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard brengen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht ter openbare kennis dat onderstaande nadere regels op 18 september 2012 zijn vastgesteld door burgemeester en wethouders:

  • nadere regels voor leges omgevingsvergunning met de activiteit bouwen voor non-profit organisaties 2012.

De nadere regels zijn op 18 september 2012 in werking getreden en liggen vanaf 17 oktober 2012 ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis en zijn vanaf die datum tevens te raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl.

Voor nadere informatie over de nadere regels kunt u contact opnemen met de heer M. Antonis van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 040-2083621.