Mozaïek

Dit item is gearchiveerd op 08-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 26-09-2012

(NL.IMRO.0858.BPmozaiek-on01)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 27 september 2012 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan 'Mozaïek' (NL.IMRO.0858.BPmozaiek-on01) ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan Mozaïek grenst aan het bestemmingsplan Valkenswaard Noord en het bestemmingsplan Lage Heide natuur en zal aansluiten bij de nieuw op te stellen bestemmingsplannen Centrum en Deelhurkse Akkers.

Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 27 september 2012 te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tevens ligt het gedurende zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (dus tot en met 7 november) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083665.