Molenstraat

Dit item is gearchiveerd op 25-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 12-09-2012

Nummer: 12uit06031
Datum verzending: 31-08-2012
Omschrijving: aanleggen elektriciteitskabels door Enexis, Molenstraat