Molenstraat 46

Dit item is gearchiveerd op 21-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 08-06-2011

Nummer: OV 2011.193
Datum ontvangst: 30-05-2011
Omschrijving: kappen boom ( eik), Molenstraat 46