Molenstraat 204

Dit item is gearchiveerd op 03-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 22-12-2010

Nummer: OV 2008.282
Datum ontvangst: 09-12-2010
Omschrijving: bouwen koetsmuseum en bedrijfswoning, Molenstraat 204