Molenstraat 203

Dit item is gearchiveerd op 30-12-2010.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 17-11-2010

Nummer: OV 2010.165
Datum ontvangst: 05-11-10
Omschrijving: ombouwen vervallen boerderij naar kantoor en recreatief gebruik, Molenstraat 203