Molenstraat 203

Dit item is gearchiveerd op 15-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 03-08-2011

Nummer: OV 2011.200
Datum ontvangst: 21-07-2011
Omschrijving: bouwen ontvangshal, Molenstraat 203