Molenstraat 136

Dit item is gearchiveerd op 18-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 06-07-2011

Nummer: OV 2011.224
Datum ontvangst: 28-06-2011
Omschrijving: aanleggen inrit, Molenstraat 136