Min. Aalbersestraat

Dit item is gearchiveerd op 03-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 21-09-2011

Nummer: 11uit06659
Verzenddatum: 13-09-2011
Omschrijving: aanleg telecomkabels door NEM Brabant BV, Min. Aalbersestraat