Min. Aalbersestraat ongenummerd

Dit item is gearchiveerd op 27-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 14-09-2011

Nummer: OV 2011.297
Datum ontvangst: 01-09-2011
Omschrijving: kappen 32 populieren t.b.v. herinrichting speelterrein, Min. Aalbersestraat ong.