Milieujaarverslag 2010

Dit item is gearchiveerd op 02-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 20-04-2011

Burgemeester en wethouders hebben op 12 april 2011 het milieujaarverslag 2010 vastgesteld.

 

Het opstellen van een milieujaarverslag is een wettelijke plicht uit de Wet milieubeheer.

 

Het verslag gaat over alle milieuonderwerpen: van milieuvergunningen en toezicht & handhaving tot specialistische taken op het gebied van onder andere bodem, geluid, lucht, afval, energie en rioleringsbeheer. Ook komt regionale samenwerking met de A2-gemeenten, de SRE Milieudienst en met andere bevoegde (semi-)overheden zoals de provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel aan bod.

 

Het milieujaarverslag ligt ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis en is te downloaden op de gemeentelijke website (gemeente > afval en milieu > milieujaarverslag 2010).