Milieubeleidsplan

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 20-07-2011

Op 12 juli hebben burgemeester en wethouders een nieuw milieubeleidsplan voorbereid voor de resterende raadsperiode (2011-2013).

 

Op grond van art. 4.17 van de Wet milieubeheer en de gemeentelijke inspraakverordening ligt het plan gedurende 4 weken ter inzage in de voorlichtingshoek in het gemeentehuis, de bibliotheek en het dorpshuis te Borkel en Schaft. Gedurende deze periode kan door een ieder reactie worden gegeven op het plan. Ingekomen reacties worden verwerkt in een definitieve versie welke ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, toezicht & handhaving, telefoon 040-2083444.