Milieubeleidsplan 2012-2013

Dit item is gearchiveerd op 29-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 15-02-2012

Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard het Milieubeleidsplan voor de periode 2012-2013 vastgesteld. Bij het beleid hoort ook een Uitvoeringsprogramma dat eerder door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

 

Op grond van art. 4.17 van de Wet milieubeheer liggen het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma ter inzage in de voorlichtingshoek in het gemeentehuis, de bibliotheek en het dorpshuis te Borkel en Schaft. Het is ook te raadplegen via de website www.valkenswaard.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, toezicht en handhaving, telefoonnummer 040-2083444.