Mgr. Smetsstraat 24

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 31-08-2011

Nummer: OV 2011.279
Datum ontvangst: 19-08-2011
Omschrijving: legaliseren bouwen van een volière, Mgr. Smetsstraat 24