Merellaan 15

Dit item is gearchiveerd op 06-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 25-07-2012

Nummer: OV 2012.158
Datum ontvangst: 18-07-2012
Omschrijving: plaatsen fietsenhok en kappen boom ( eiken), Merellaan 15 - 5552 BZ