Markt, Van Bruhezedal, Eindhovenseweg en Dorpsstraat

Dit item is gearchiveerd op 03-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bouwvergunning verleend, middels ontheffing artikel 3,22
Publicatiedatum: 22-12-2010

Nummer: BR 2010.249
Verzenddatum: 14-12-2010
Omschrijving: plaatsen 4 verkiezingsborden, Markt, Van Bruhezedal, Eindhovenseweg en Dorpsstraat

 

Het betreffende besluit ligt vanaf 23 december 2010 tijdens openstellingstijden ter inzage bij het omgevingsloket van het klantencontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten deze tijden ingezien worden.

 

Procedure beroep
Belanghebbenden - die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp vrijstelling/ontheffingsbesluit dan wel de ontwerpvergunning - kunnen schriftelijk een beroepschrift indienen bij de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.
Als u een beroepschrift indient waar spoed bij vereist is, dan kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek moet u een kopie van het beroepschrift meezenden. Er worden u griffierechten in rekening gebracht.