Markt, lichtmast 259

Dit item is gearchiveerd op 11-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 29-08-2012

Nummer: OV 2012.180
Datum ontvangst: 16-08-2012
Omschrijving: plaatsen lichtmastreclame, Markt, lichtmast 259 - (5554)