Markt 62

Dit item is gearchiveerd op 30-12-2010.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 17-11-2010

Nummer: OV 2010.300
Datum ontvangst: 04-11-2010
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende materialen, Markt 62