Maastrichterweg

Dit item is gearchiveerd op 09-01-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 27-11-2013

Nummer: KEL 2013.0084
Verzenddatum: 21-11-2013
Omschrijving: Aanleggen elektriciteitskabels door Enexis, Maastrichterweg