Maastrichterweg

Dit item is gearchiveerd op 12-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 30-05-2012

Nummer: 12uit03541
Verzenddatum: 16-05-2012
Omschrijving: aanleg elektriciteitskabel door Enexis, Maastrichterweg