Maastrichterweg 51

Dit item is gearchiveerd op 23-05-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 10-04-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 21-03-2013
Omschrijving: Nieuwbouw brandweerkazerne, Maastrichterweg 51 t.n.v. brandweer Valkenswaard

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 11 april tot en met 22 mei 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).