Maastrichterweg 265

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 01-06-2011

Nummer: OV 2010.015
Datum ontvangst: 24-05-2011
Omschrijving: bouwen overkapping, Maastrichterweg 265